Mensen moeten zich prettig en veilig kunnen voelen in hun eigen leefomgeving, ongeacht hun seksuele geaardheid of genderidentiteit. Dat is het streven van regenbooggemeente Schiedam. JSO hielp hen om het dialoog tussen LHBT-inwoners met de gemeente en andere betrokkenen op te starten.

Samen met 42 andere plaatsen is Schiedam een regenbooggemeente. Deze gemeenten spannen zich extra in om werk te maken van inclusief beleid voor lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderburgers. Er bestaan al verschillende initiatieven in de stad, zoals een regenboogzebrapad en een coming-out dag inclusief theatervoorstellen. Maar Schiedam wilde meer. “Aandacht voor deze groep vergt in de eerste plaats dat de gemeente en maatschappelijke organisaties in dialoog zijn met mensen met een andere seksuele voorkeur.”

Wederzijds respect

Achterliggend doel van het dialoog was het vergroten van de zelfredzaamheid en sociale netwerken van LHBT’s en wederzijds respect te vergroten. In de vorm van een proeftuin werden er interviews opgestart met allerlei partijen. Door het voeren van dialooggesprekken en het maken van een inventarisatie van initiatieven op het snijvlak LHBT’s en de inclusieve wijk blijkt wat voor deze groep werkt en wat niet werkt en waar eventuele vragen en behoeften liggen.

Resultaat

Op basis van de analyse van de gesprekken is de rapportage Perspectieven voor LHBT’s in Schiedam verschenen waarin alle opgehaalde informatie is gebundeld. Er is ook een leaflet LHBT Schiedam ontwikkeld waarin de doelen en acties zijn samengevat.  Met deze informatie kunnen bestaande initiatieven worden verbreed of opgeschaald en opgenomen in het reguliere beleid van de gemeente. Het leverde ook een concreet  idee voor een LHBT-platform op. Dit platform zorgt voor kennisdeling en ontwikkelt een LHBT programma en is daarnaast de verbinding met de praktijk.

Meer informatie

Opdrachtgever Gemeente Schiedam
www.schiedam.nl

Doel De gemeente Schiedam wil de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de LHBT-gemeenschap versterken door middel van interactie

Onze Rol Project- en procesmanagement

Contact Vincent Kokke

Deel dit artikel