Mensen moeten zich prettig en veilig kunnen voelen in hun eigen leefomgeving, ongeacht hun seksuele geaardheid of genderidentiteit. Dat is een streven van regenbooggemeente Schiedam. JSO werkt daarom vanaf januari tot juli 2017 aan de dialoog tussen LHBT-inwoners met de gemeente en andere betrokkenen.

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat ongeveer 6% van de Nederlandse bevolking homoseksueel, lesbisch of biseksueel is. Dat komt neer op ruim een miljoen mensen. Ongeveer 0,5% van de Nederlanders heeft een ambivalente genderidentiteit, ook wel transgenders genoemd. Nederland staat bekend als een van de meest tolerante landen ten aanzien van LHBT’s. Maar vooral onder specifieke groepen blijft de acceptatie achter. Dit geldt onder meer voor jongeren, 70-plussers, religieuze mensen en mensen uit etnische minderheden.

Regenbooggemeente

In Nederland zijn 42 regenbooggemeenten, die werk maken van inclusief beleid voor lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderburgers. Opdrachtgever gemeente Schiedam is een van deze regenbooggemeenten. Ze stelt zich tot doel dat iedere inwoner, ongeacht geslacht, seksuele geaardheid, afkomst, religie, levensovertuiging of beperking, zich goed moet kunnen voelen in de samenleving en daar een volwaardig deel van uit kan maken.

Bouwen aan een dialoog

Schiedam vroeg aan JSO om een dialoog tussen de gemeente en LHBT’s op te bouwen. Daarnaast brengt JSO het gesprek met andere betrokkenen op gang, waaronder met zelforganisaties voor diverse etnische minderheden. Adviseurs Vincent Kokke en Gerrit Kleijheeg geven leiding aan dit proces vanuit JSO, in samenwerking met de beleidsmedewerker en wethouder van de gemeente Schiedam.

Partners voor borging en duurzaamheid

Het beoogde doel is dat LHBT’s in Schiedam een perspectief hebben en in de samenleving mee kunnen doen. JSO zet succesvolle praktijkvoorbeelden in om dat perspectief te realiseren. In de gesprekken met zelforganisaties zijn deze partijen niet alleen gesprekspartners, maar tevens partner in het ontwerpen van het verandertraject. Op basis daarvan kunnen de plannen duurzaam worden geborgd.

Meer informatie

Opdrachtgever Gemeente Schiedam
www.schiedam.nl

Contact

Deel dit artikel