De gezondheid van inwoners verbeteren door rookgedrag, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken: een strevenswaardige ambitie. Waar heb je allemaal rekening mee te houden als je een lokaal of regionaal preventieakkoord wil opstellen en uitvoeren? Lees de vijf tips van JSO.

Het lokaal/regionaal preventieakkoord is de lokale inkleuring van het Nationaal Preventieakkoord. Wil je roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik structureel aanpakken? Verken dan de mogelijkheden voor een aanpak en/of samenwerking op lokaal of regionaal niveau.

Tip 1 – Zoek breed naar samenwerkingspartners

Sommige gemeenten hebben al een preventieakkoord gesloten, andere werken ernaartoe en weer andere gemeenten of regio’s moeten nog beginnen. Toch zijn er al genoeg praktijkvoorbeelden die focussen op rookvrije kantines of terugdringen van genotmiddelengebruik. Er veel unusual suspects die ook van belang kunnen zijn bij een preventieakkoord. Denk aan sportscholen, yogastudio’s, voetbalverenigingen, horecabedrijven, masseurs en andere ondernemers.

Tip 2 – Een duidelijke rolverdeling

Een preventieakkoord gedijt bij goede samenwerking. Dat betekent dat goede afspraken en dito rolverdeling noodzakelijk zijn om doelen te bereiken. Ben je aanjager, facilitator of partner? Niets is fout of goed, goede afspraken zijn wel noodzaak. Ook is het soms nodig om buiten verder te kijken dan het eigen werkveld, juist doordat gezondheid zo’n veelomvattende opgave is. Zo kun je zorgen voor een optimale afstemming binnen de gemeentelijke organisatie.

Tip 3 – Leer elkaar kennen

Er zijn meer factoren die bijdragen aan een succesvolle samenwerking. Zoals een sterk netwerk van samenwerkende organisaties. Het gaat dan om een relatie die op meer is gestoeld dan alleen een subsidierelatie. Het gaat om kennen en erkennen van elkaars kernverhaal, waarden, missie en bijdrage aan het gezamenlijke doel. Soms kan een wethouder die zich sterk maakt voor het thema ook helpen, al is voor een sterk akkoord meer nodig dan één welwillend persoon.

Tip 4 – van een enthousiaste procesbegeleider wordt iedereen blij!

Om tot een goed akkoord te komen, focus je het liefst op de inhoud. Maar dan nog vraagt het proces van A tot Z begeleiding. Een enthousiasmerende procesbegeleider kan helpen! Ontdek elkaars missie, ieders waarden en bijdragen aan het preventieakkoord.  Met creatieve, indien nodig digitale werkwijzen kom je tot structurele samenwerkingsafspraken. Dan is het nog leuk ook.

Tip 5 – vraag hulp bij uitvoering

Wil jij ook aan de slag met een preventieakkoord en kan je daarbij een procesbegeleider/facilitator gebruiken? JSO is dé partij om samenwerking te realiseren in het sociaal domein. De VNG heeft voor deze ondersteuning per gemeente een budget beschikbaar, zie https://vng.nl/artikelen/ondersteuningsteam-lokale-preventieakkoorden

BONUS Tip 6

Tijdens de JSO Brainfood ‘Succesvol Samenwerken in de Lokale Preventieakkoorden zijn de uitkomsten van een onderzoek van GGD GHOR gedeeld. Dat onderzoek bevat handige aandachtspunten voor een lokaal of regionaal preventieakkoord. Het hele onderzoek vind je hier.

Deel dit artikel

Afbeelding van ClaudiaWollesen via Pixabay

Doel Samenwerking organiseren met opvoeders en jeugdigen in de jeugdhulp en de nieuwe werkwijze borgen in de verschillende organisaties

Onze Rol Project- en procesmanagement

Contact Nita van Veluw Bea Houwers

07 september 2020