In samenwerking met het architectenbureau GAAGA uit Leiden heeft JSO in 2016 nieuwe woonconcepten met bijbehorend zorg- en welzijnsconcept onderzocht. Op basis daarvan kunnen voorzieningen worden gerealiseerd voor een vorm van geclusterd (tijdelijk) wonen. Daarin delen verschillende doelgroepen met een lichte zorgvraag een woning in aansluiting op de sociale netwerken in de wijk.

Mensen verdienen een goede en veilige woonplek. Zo’n plek is helemaal belangrijk voor mensen die aan de rand van de samenleving staan en proberen aan te haken. Een woonplek dient als basis voor het opbouwen van een bestaan en een eigen identiteit. Sociale inclusie en inclusief wonen zorgen ervoor dat ook kwetsbare mensen hun plek vinden in de maatschappij.

Inclusieve concepten

Architectenbureau GAAGA klopte bij JSO aan voor het opsporen van werkzame bestanddelen binnen bestaande concepten om sociale inclusie en inclusief wonen te versterken. De uitkomsten van het onderzoek kunnen worden toegepast in een nieuw gasthuis voor tijdelijk wonen in Leiden. Het doel van dit gasthuis is het ondersteunen van het eigen herstel van kwetsbare mensen door het versterken van hun zelfstandigheid en participatie.

Doorstroming

De woonruimte moet flexibel, snel uitvoerbaar en multifunctioneel zijn. Zo voldoet de ruimte optimaal aan het uitgangspunt van tijdelijke bewoning. Ook dient de woonvoorziening toegankelijk te zijn in de eigen sociale omgeving van mensen, waarbij gebruik wordt gemaakt van informele (zorg)netwerken in de wijk. Een goede doorstroming is een belangrijke voorwaarde voor het slagen van de voorziening. Dit kan alleen als er heldere afspraken zijn over de samenwerking tussen de verschillende zorginstellingen.

Analyse

Voor het onderzoek heeft JSO samengewerkt met de koplopers van zorg- en welzijnsconcepten in beschermde woonvormen. Er is een  analyse gemaakt van de kernelementen van deze concepten, met name de beschermende factoren. Deze kernelementen zijn verbonden met de verschillende varianten van het nieuwe gasthuis. Ook reikt JSO methodes aan voor een participatieve analyse van de beschermende en bedreigende factoren. Deze analyse helpt bij een goede inbedding van het inclusief wonen en zorgt ervoor dat de vitaliteit van de wijk optimaal wordt benut.

De resultaten en aanbevelingen uit het onderzoek  zijn gepubliceerd in de uitgave Het Leidse Gasthuis: Wonen in een veranderd zorglandschap.

Deel dit artikel