Een nieuwe manier van werken met gezinnen in de jeugdzorg, hoe pak je dat aan? Afgelopen jaren heeft JSO intensief samengewerkt met ouders, professionals en managers van Horizon aan de doorontwikkeling van de open residentiële jeugdzorg. De nieuwe werkwijze heet Gezin Totaal. In het najaar van 2018 werd het feestelijke startschot gegeven voor de laatste verbeterslag.

Waar de traditionele behandelingen zich vooral op het kind richten, stelt Gezin Totaal het hele gezin centraal. “Gezin Totaal is meer dan alleen gezinsgericht werken”, zegt Nita van Veluw, ontwikkelaar van JSO, “Gezinsopnames, gedeelde besluitvorming, snel perspectief, samenwerken met het eigen netwerk en werken vanuit kracht; het is het complete pakket dat vernieuwend is”.  Bestuurder van Horizon, Krijnie Schotel,  staat hier helemaal achter: “Ik geloof erin dat we met Gezin Totaal een aanpak hebben ontwikkeld, waar zowel het kind als het gezin gelukkiger van wordt.”

Leerhuis

Met het ontwikkelen van een nieuwe werkwijze ga je niet over één nacht ijs. Er is anderhalf jaar intensief gewerkt met professionals en managers van Horizon om ervoor te zorgen dat de innovatie ook echt vanuit de organisatie komt. Marieke Jas, directeur locatie Rijnhove: “Gezin Totaal is een leerhuis, waar we met elkaar aan hebben gebouwd, én aan blijven bouwen. Dat is onze opdracht voor de komende periode.” Onderzoeker Sophie de Valk (JSO) ziet de voordelen van deze aanpak: “Wanneer je als professional meebouwt aan een concept, ben je een stukje mede-eigenaar. Dat helpt bij het in praktijk brengen en verbeteren van de werkwijze.”

Organisatieontwikkeling

Implementatie van een nieuwe methode als Gezin Totaal werkt door tot in de haarvaten van de organisatie. De ‘oude’ pedagogische medewerker is bijvoorbeeld getransformeerd naar ‘gezinsmentor’. Op termijn heeft dit ongetwijfeld gevolgen voor HRM en het functiebouwwerk.  Maar ook de interne academie, de intercedenten, de bestuurders, de afdeling communicatie en verkoop gaan anders werken.

Is het ‘huis’ sterk genoeg?

Inmiddels is ‘prototype 2’ van de methodiek klaar en deze mijlpaal is in oktober 2018 met ruim dertig professionals en managers van Horizon gevierd bij JSO. Dit was tegelijkertijd het startschot voor de laatste fase van het verandertraject. Nita: “We hebben samen het ‘huis’ ontworpen en gebouwd, en nu gaan we kijken of alles werkt. Alle mankementen die in deze fase ontdekt worden nemen we mee, totdat we het resultaat hebben waar we tevreden over zijn.”

De afronding van het ontwikkelingstraject Gezin Totaal wordt in de zomer van 2019 verwacht. Behalve Gezin Totaal is JSO op meer methodiek- en organisatieontwikkelingen actief, zoals recentelijk: Ouders aan zet bij Halt, Gezinsbehandeling en JouwZorg bij Horizon en momenteel zijn we bezig met de beschrijving van Jonge Moeders bij Altra in Amsterdam en de ontwikkeling van de methodiek A Team. Meer informatie? Neem dan contact op met Nita van Veluw. 

Deel dit artikel

Opdrachtgever Horizon Jeugdzorg en Onderwijs
www.horizon.eu/

Doel Een nieuwe manier van werken in de open jeugdzorg ontwikkelen waarin kind en ouders samen doelen stellen en zelf de hulp kiezen die bij ze past.

Onze Rol Methodiekontwikkeling Organisatie- en teamontwikkeling 

Contact Nita van Veluw

Hoe werkt Gezin Totaal?

Een behandeltraject voor kinderen in de open residentiële jeugdzorg wordt samen met het gezin op maat gemaakt en uitgevoerd. De vraag: ‘kan het gezin zelf verder?’ staat gedurende het hele traject centraal.

Er wordt toegewerkt naar een situatie waarin het gezin zelfstandig verder kan en het beste ‘thuis’ voor het kind is gevonden. Bij voorkeur het ouderlijk huis, eventueel met begeleiding. Er kan ook voor gekozen worden om kinderen, al dan niet met het gezin, tijdelijk een plek te geven op één van de locaties van Horizon, om daar tot rust te komen en nieuwe plannen te maken.

Professionals en gezin stellen doelen en kiezen de beste hulp met behulp van een knipkaart die ze samen invullen. Zo wordt de ontwikkeling van het gezin gezamenlijk bijgehouden. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat wat thuis kan worden gedaan, ook thuis gebeurt. De gedachte hierachter is dat Horizon maar tijdelijk meeloopt met het gezin, en dat het eigen netwerk veel belangrijker is.