Voor elkaar zorgen lijkt gewoon, maar als je de juiste wegen niet kent, ligt overbelasting op de loer. De werkwijze ‘Hoezo Mantelzorg? We zorgen gewoon voor elkaar’ helpt overbelasting of vereenzaming van (allochtone) mantelzorgers voorkomen.

Dona Daria, kenniscentrum voor emancipatie en JSO werkten  dit project samen met partners in Rotterdam Feijenoord en Overschie. Hierbij richtten zij zich specifiek op kwetsbare mantelzorgers en sleutelfiguren in de wijk. De ontwikkelde werkwijze en handreiking laten zien hoe deze mensen ondersteund kunnen worden aan de hand van de vijf V’s: Verkennen, Vinden, Verbinden, Versterken en Verlichten.

Signalen

Aanleiding waren de vele signalen van overbelaste allochtone mantelzorgers uit het netwerk van Dona Daria. Ook de ontwikkelingen in het sociaal domein speelden een rol. Saadia Daouairi van Dona Daria: ‘Willen we een groter beroep doen op mantelzorgers, dan moeten we deze mensen kennen en weten welke ondersteuning zij nodig hebben. Daarnaast weten we dat we de allochtone mantelzorgers niet bereiken via de zorgaanbieders buiten de eigen gemeenschap. Zij noemen zichzelf geen ‘mantelzorger’ en zijn onbekend met respijtzorg. Bovendien, voor elkaar zorgen vinden zij zo vanzelfsprekend, dat overbelasting op de loer ligt of al aan de orde is.’

Participatieve werkwijze

Speciaal voor deze doelgroepen is een werkwijze ontwikkeld waarbij het bereiken en betrekken van mensen het uitgangspunt is.  Inmiddels hebben 22 vrijwilligers de training gevolgd en zij zijn nu actief in de wijken. ‘De kracht zit hem in de participatieve werkwijze.  Mantelzorgers, vrijwilligers én professionals zijn betrokken bij ’Hoezo Mantelzorg?’,’ legt Lydia Meijerink van JSO uit. ‘We slaan een brug tussen actieve sleutelfiguren en mantelzorgsteunpunten en versterken de netwerken van vrijwilligers en mantelzorgers. Zo ontmoeten bottom-up en top down elkaar. ’Hoezo Mantelzorg?’ sluit dan ook aan op ideeën en initiatieven in de wijk zelf.’

Sleutel voor succes

Een goede voorbereiding is de sleutel voor succes, onderstreept ze. ‘Wij waren ervan overtuigd, en hebben dat ook ervaren, dat je veel tijd moet steken in het bereiken, informeren en betrekken van mensen. Via de netwerken in de wijk, sleutelfiguren en actieve vrijwilligers krijg je een beeld van hun vragen en behoeften.’ Saadia Daouairi vult aan: ‘Tegelijkertijd werk je aan draagvlak en betrokkenheid, zodat je daarna, liefst zoveel mogelijk samen, kunt bouwen. Hoe dat bouwwerk wordt, bepalen de netwerken vooral zelf.’ Dat werd duidelijk in activiteiten die gaandeweg ontstonden, zoals tussen Respijtzorg (logeerhuis) en vrijwilligers uit Feijenoord. Ook haakten vrijwilligers uit Feijenoord aan bij het gemeentelijke project tegen eenzaamheid.

Fondsen

‘Hoezo Mantelzorg? We zorgen toch gewoon voor elkaar’ is uitgevoerd in nauwe samenwerking met de vrijwilligersorganisaties Stichting AlMohsinin (Feijenoord) en Stichting MCVO (Overschie). Verschillende fondsen leverden een bijdrage: Oranje Fonds, Fonds Sociale Infrastructuur Rotterdam, Fonds St. Palet, DBL fonds en het Laurensfonds.

Meer informatie

 

Handreiking en beschrijving Hoezo mantelzorg?! We zorgen gewoon voor elkaar.

Deel dit artikel