De regio Haaglanden wil de jeugdhulp effectiever maken. Een van de doelen is om ouders en jongeren nadrukkelijker een stem te geven in hun individuele trajecten, maar ook bij beleidsontwikkeling. JSO ondersteunt bij de concretisering van dit transformatiedoel in de jeugdzorg.

Begin met de vraag van ouders en jongeren en laat hun mening voortdurend prominent bepalend zijn in het proces van ondersteuning en hulp. Het klinkt logisch, want veel jongeren en ouders weten vanuit eigen ervaring wat wel en niet goed gaat in de jeugdzorg. Maar deze aanpak blijkt in de praktijk een uitdaging voor professionals en gemeenten. Terwijl het de jeugdhulp veel effectiever kan maken.

Jeugdhulp stimuleren

De rijksoverheid en de gemeenten hebben gezamenlijk voor de komende drie jaar een budget gecreëerd om transformatie van de jeugdhulp te stimuleren. Dit budget is in Nederland verdeeld via de 42 jeugdregio’s. In de regio Haaglanden zijn inmiddels diverse projecten met de uitvoering of de voorbereiding daarvan gestart. 

Eigen stem

Voor effectieve jeugdhulp is het noodzakelijk om ouders, jeugdigen en hun netwerk als partner te zien en hen nadrukkelijker een stem te geven in hun eigen individuele trajecten, maar ook bij beleidsontwikkeling en evaluatie. Zij ervaren wat er in de jeugdhulp werkt en wat niet, en kunnen daarmee bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit. De regio Haaglanden heeft JSO gevraagd om te ondersteunen bij de concretisering van dit transformatiedoel.

Open deur

Participatie van ouders en jongeren in de jeugdzorg vindt nu al plaats in veel gemeenten en organisaties, via bijvoorbeeld advies- of cliëntraden. Maar voor een echte transformatie zijn  nieuwe vormen nodig; een andere grondhouding, een nieuwe taal. Procesbegeleider Jeanette van der Meer: “Ondersteuning en hulp bieden bij opvoeden en opgroeien is mensenwerk. Het krijgt invulling doordat je met elkaar de verbinding aangaat  en door naast de ouder of de jongere te gaan staan. Dat klinkt als een open deur, maar in de praktijk is dit niet zo eenvoudig.” Ook bij beleid en onderzoek willen ouders en jongeren partner zijn. Vanaf de keuzes die bij de start gemaakt worden tot aan de evaluatie en kwaliteitsverbetering. Dat samenwerken met ouders en jongeren belangrijk is om de jeugdhulp effectiever te maken staat wel vast. De vraag is hoe, welke vormen op welk moment?  

Fakkeldragers 

Jeanette: “In 2019 gaan we samen met ouders en jongeren en samen met fakkeldragers en frisdenkers aan de slag. Iemand die we fakkeldrager of frisdenker noemen is al overtuigd van het samenwerken met ouders en jongeren en hij of zij wil de kansen pakken en uitproberen om dit ook in de praktijk te brengen.  We gaan met elkaar de HOE-vraag op een interactieve, flexibele en creatieve manier aanpakken. Waar loop je tegenaan als je de wensen en behoefte van gezinnen echt centraal zet? En hoe krijg je organisaties en partners hierin mee?   

Rol in de projecten

Op welke wijze kunnen cliënten een rol hebben in de projecten? Kan dit al vanaf de start bij de planvorming? Welke vormen zijn nog meer mogelijk? Dit alles met het doel om de jeugdhulp effectiever te maken. JSO biedt ondersteuning, inspireert, denkt mee en draagt bij aan gewenste activiteiten ter versterking van dit uitgangspunt. Ook zoekt JSO naar alternatieve voorbeelden van cliëntbetrokkenheid die voor andere projecten als inspiratie kunnen dienen. 

Meer weten over onze aanpak in Haaglanden of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met Jeanette van der Meer. Kijk ook op de themapagina voor meer Participatie projecten van JSO.

Deel dit artikel

Opdrachtgever Regio Haaglanden

Doel Effectievere jeugdhulp door structurele betrokkenheid van ouders en jongeren.

Onze Rol Project- en procesmanagement

Contact Jeanette van der Meer