De regio Haaglanden wil de jeugdzorg effectiever maken. Een van de doelen is om ouders en jongeren nadrukkelijker een stem te geven in hun individuele trajecten, maar ook bij beleidsontwikkeling. JSO ondersteunt bij de concretisering van dit transformatiedoel in de jeugdzorg.

Begin met de vraag van ouders en jongeren en laat hun mening voortdurend prominent bepalend zijn in het proces van ondersteuning en hulp. Het klinkt logisch, want veel jongeren en ouders weten vanuit eigen ervaring wat wel en niet goed gaat in de jeugdzorg. Maar deze aanpak blijkt in de praktijk een uitdaging voor professionals en gemeenten. Terwijl het de jeugdhulp veel effectiever kan maken.

Transformatiedoel

De rijksoverheid en de gemeenten hebben gezamenlijk voor de komende drie jaar een budget gecreëerd om transformatie van de jeugdhulp te stimuleren. Dit budget is in Nederland verdeeld via de 42 jeugdregio’s. In de regio Haaglanden zijn inmiddels diverse projecten met de uitvoering of de voorbereiding daarvan gestart. 

Partner

Voor effectieve jeugdhulp is het noodzakelijk om ouders, jeugdigen en hun netwerk als partner te zien en hen nadrukkelijker een stem te geven in hun eigen individuele trajecten, maar ook bij beleidsontwikkeling en evaluatie. Zij ervaren wat er in de jeugdhulp werkt en wat niet, en kunnen daarmee bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit. De regio Haaglanden heeft JSO gevraagd om te ondersteunen bij de concretisering van dit transformatiedoel.

Participatievormen

Participatie van ouders en jongeren in de jeugdzorg vindt nu al plaats in veel gemeenten, via bijvoorbeeld advies- of  cliëntraden. Maar voor een echte transformatie zijn ook nieuwe vormen nodig. Procesbegeleider Jeanette van der Meer: “We kijken naar de wijze waarop cliënten een rol kunnen hebben in de projecten. Kan dit al vanaf de start, bij de planvorming? Welke participatievormen zijn nog meer mogelijk? Steeds met het doel voor ogen om gezamenlijk de jeugdhulp effectiever te maken.”

Aanpak

Jeanette: “In 2019 gaan we samen met zes innovatiepilots in de regio werken aan vernieuwing van visie, houding en vaardigheden. Dit doen we op een interactieve, flexibele en creatieve manier. De lopende pilots variëren van wachtlijstbeheer, jeugdhulp meer in gezinsverband, tot het toekomstbestendig maken van het curriculum van huidige en toekomstige professionals.” Eind 2019 worden de eerste resultaten verwacht.

Meer weten over onze aanpak in Haaglanden of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met Jeanette van der Meer. Kijk ook op de themapagina voor meer Participatie projecten van JSO.

Deel dit artikel

Opdrachtgever Regio Haaglanden

Doel Effectievere jeugdhulp door structurele betrokkenheid van ouders en jongeren.

Onze Rol Project- en procesmanagement

Contact Jeanette van der Meer