Deze quickscan, getiteld ‘Onder de loep’, geeft antwoord op vragen over de aanleiding om met sociale wijkteams te starten, over doelen en doelgroepen, structuur, middelen, monitoring en evaluatie en over knelpunten en successen.

Op basis van de uitkomsten en bestaande expertise van de onderzoekers zijn ook aanbevelingen en lessen geformuleerd.

Download de quickscan ‘Onder de loep‘.