In veel gemeenten zijn sociale ondernemers die een maatschappelijke impact ambiëren, die door andere partijen niet of onvoldoende wordt aangeboden. Helaas is die ook vaak niet altijd goed zichtbaar te maken voor hun stakeholders zoals bijvoorbeeld de gemeente. JSO ontwikkelt dit inzicht voor de kruidentuin De Rotterdamse Munt in de Afrikaanderwijk op een geheel nieuwe wijze.

De afgelopen jaren zijn in Rotterdam-Zuid veel sociale ondernemingen gestart met stadslandbouw om meer activering, sociale cohesie en verduurzaming in de wijk te krijgen. Bij de Rotterdamse Munt steken initiatiefnemers en vrijwilligers veel tijd in het van de grond krijgen van een mooie kruidentuin waarmee inwoners weer participeren in hun eigen wijk. Met fondsgelden, giften, startsubsidies en veel vrijwilligerswerk weten ze deze onderneming op te starten. De gemeente Rotterdam besteedt bij voorkeur gemeenschapsgeld aan projecten met maatschappelijk nut. Maar hoe meet je die opbrengst van een sociale onderneming? En is er voor de Rotterdamse Munt een duurzaam verdienmodel te bedenken?

Innovatief instrument

Rob Rutten van JSO heeft met adviesbureau Lysias een aanpak ontworpen om het netwerk van een initiatief te versterken met behulp van een ontwikkel-MKBA als innovatief instrument. Dat blijkt een betrouwbare methode om de maatschappelijke meerwaarde van een initiatief in kaart te brengen. De kracht zit naast de techniek vooral in het proces waarmee het maatschappelijk nut van Rotterdamse munt wordt onderzocht. “Ook ontwikkelen we hiermee de basis voor structureel draagvlak bij stakeholders en besluitvorming over subsidiering en investering”.

Resultaten

JSO en Lysias zijn nu in gesprek met de Rotterdamse Munt en twintigtal stakeholders zoals gemeente, zorg en welzijnsorganisaties, vrijwilligers en buurtbewoners. De proeftuin duurt vier maanden en wordt januari 2017 afgesloten met als resultaat helderheid over het maatschappelijk nut van De Rotterdamse Munt en een verdienmodel voor de toekomst.

Links
www.rotterdamsemunt.nl
Deel dit artikel