Model voor samenwerking en matching in Leiden

In Leiden ontwikkelt Cardea samen met andere organisaties een samenwerkings- en matchingsmodel om mensen met zorggerelateerde problemen passend te ondersteunen. Het project startte in januari 2017. JSO begeleidt dit proces en toetst het model in de praktijk.

Iedereen is het eens over de noodzaak van samenwerking tussen organisaties met verschillende expertises. De vraag is dan vooral hoe deze samenwerking het beste georganiseerd kan worden. Hoe bundelen organisaties met expertise op verschillende leefdomeinen hun krachten? Welke stappen kunnen ze daarin zetten, zonder dat er tijd en energie verloren gaat in reorganiseren? Wat is nodig om een duurzaam resultaat neer te zetten?

Stappenplan

Cardea en andere organisaties ontwikkelen met begeleiding van JSO hiervoor een samenwerkings- en matchingsmodel vanuit de praktijk. JSO is betrokken vanaf het eerste overleg tot aan de implementatie. Het begint bij overleg tussen partners en gemeente en het vormen van een begeleidingsgroep. In de eerste fase staat onderzoek centraal naar de werkwijze en succesfactoren van Pluscoaching, waar we het model op baseren. We analyseren de behoeften van cliënten en betrokken organisaties en betrekken de regionale context, resulterend in een business case. In fase 2 komen een conceptmodel en stappenplan voor de invoering tot stand. Daarna volgt de implementatiefase.

Commerciële principes

Dit model voor matching en samenwerking richt zich op mensen met zorggerelateerde, complexe problemen. De tool benut commerciële principes voor een klantvriendelijke aanpak en vakkundige matching van de juiste hulp. Het systeem neutraliseert concurrentie en maakt het zo makkelijker om samen te werken. Bovendien zetten de verschillende organisaties hun expertise optimaal in vanuit hun eigenheid en kracht. De aanbieders hebben ieder een eigen profiel, waarin staat wat zij kunnen bieden. De inzet van organisaties past binnen hun productieafspraken.

Toegankelijk en snel

Een matchingbureau brengt vraag en aanbod bij elkaar. Een ‘matcher’ denkt mee, weet waar de behoefte van de klant ligt, zorgt voor een optimale match en is zeer klantvriendelijk. Het systeem werkt toegankelijk en snel. Ook biedt het model een herkenbare formule en een werkwijze die breed inzetbaar is in het sociaal domein.