Er is een nieuwe beweging in de jeugdhulp: op steeds meer plekken wordt samengewerkt met opvoeders en jeugdigen om de hulp beter te maken. JSO begeleidt de regio’s Haaglanden, Amsterdam Amstelland, Rotterdam Rijnmond en Utrecht West bij deze bijzondere transformatie.

Het is een van de principes van de transformatie in de jeugdhulp, dat je samenwerkt met de mensen om wie het gaat. Opvoeders en jeugdigen met ervaring weten vaak goed wat wel of niet werkt en hebben ideeën hoe het beter kan. Door hen vroeg te betrekken kan hulp ontwikkeld worden die beter aansluit op hun behoeften en dus effectiever is. JSO begeleidt verschillende jeugdhulpregio’s bij het op gang brengen van die samenwerking en de borging op beleidsniveau en in de uitvoering.

Samen met opvoeders en jeugdigen

Bea Houwers van JSO: “We zijn gewend om die mensen te betrekken om wie het gaat, in dit geval jeugdigen en hun ouders of verzorgers. We kennen hun leefwereld en weten hoe we die met de systeemwereld van organisaties en gemeenten kunnen verbinden. In deze opdrachten betrekken we hen in vrijwel elk onderdeel van het traject, van het ophalen van ervaringen en ideeën, het plannen maken, tot aan de communicatie.”

Leidende principes

Als rode draad door de transformatie lopen de leidende principes van goede jeugdhulp die opvoeders en jeugd hebben uitgekozen. Bijvoorbeeld: Samen beslissen, uitgaan van eigen kracht of werken vanuit alle leefgebieden. Ze geven professionals handvatten en richting in het dagelijks werken met cliënten. Opvoeders en jeugd zeggen: als je het op deze wijze doet, dan ben ik tevreden!

Borging en tools

Het is de uitdaging om deze principes in te bedden in het dagelijkse werk van de medewerkers. Daarbij helpen een aantal interactieve tools die ook met de doelgroep zijn gemaakt. In Amsterdam-Amstelland is een ‘schatkist’ voor professionals gemaakt met daarin tips en tricks die in de afgelopen periode zijn verzameld. In de regio’s Haaglanden en Rotterdam Rijnmond is een spel ontwikkeld dat jeugdprofessionals helpt om de principes in praktijk te brengen.

Beweging verder brengen

“Eigenlijk is het nooit af”, zegt Nita van Veluw van JSO. “Het is een beweging die in gang is gezet en die door organisaties, opvoeders en jeugdigen wordt voortgezet”. De rol van JSO als aanjager en begeleider van dit proces wordt gewaardeerd. “JSO helpt ons om de beweging in de Jeugdhulp Haaglanden verder te brengen, ze hebben daar veel ervaring mee”, zeggen projectleiders Arie Opstelten en Priscilla Stikkolorum van het Transformatiefonds Jeugdhulp Haaglanden. “Kenmerkend voor JSO is dat ze in het dynamische werkveld goed in staat zijn om op de verschillende niveaus te schakelen, dicht bij het werkveld en de doelgroep zelf staan en een groot netwerk hebben. Ze werken daarbij zelfstandig, verbindend, resultaatgericht en zijn prettig in de omgang.”

Meer weten over hoe JSO het samenwerken met de doelgroep faciliteert, aanjaagt en borgt in uw gemeente, regio of organisatie? Bel of mail met adviseurs Nita van Veluw of Bea Houwers en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Deel dit artikel

Photo by Hannah Busing on Unsplash

Doel Samenwerking organiseren met opvoeders en jeugdigen in de jeugdhulp en de nieuwe werkwijze borgen in de verschillende organisaties

Onze Rol Project- en procesmanagement

Contact Nita van Veluw Bea Houwers

07 september 2020