In de Hoeksche Waard faciliteert en stimuleert JSO de kerngroep en denktank WWZ. Met symposia en inspiratiemiddagen zorgen we ervoor dat partijen beter gaan samenwerken en de inwoners er optimaal van kunnen profiteren.

In 2010 sloten de maatschappelijke partners in de Hoeksche Waard het Pact van mijn Hart, waarin zij zich toelegden op de versterking van de woonkernen op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg en de verbinding van de verschillende domeinen. Hieruit ontstond de kerngroep WWZ en een denktank, die beide tot op de dag van vandaag worden ondersteund door JSO.

Vliegwiel

De kerngroep heeft als doel om betrokkenen te informeren, inspireren en netwerken te versterken. De denktank is een kleine onafhankelijke groep die werkt als een vliegwiel voor WWZ. Ze agenderen door te acteren. Op die manier zien zij wat de verhoudingen zijn tussen de partijen en hierover gaan ze in gesprek met de kerngroep.

Samenwerken voor een integrale werkwijze

JSO-adviseur Ines Pruijt  is procesbegeleider. Ze faciliteert en organiseert de benodigde samenwerking tussen alle betrokkenen van Wonen, Welzijn en Zorg. Zo wordt er samengewerkt voor het realiseren van een sluitend, evenwichtig, vraaggericht en integraal aanbod. Een interessante uitdaging, mede door de unieke karakters van de verschillende kernen in de Hoeksche Waard.

Denktank en kerngroep inspireren

Door de jaren heen zijn er veel initiatieven en bewegingen van de grond gekomen door de kerngroep en de denktank. Zo bestaat er een jaarlijks reizend symposium, dat met behulp van voorbeelden de mensen in de Hoeksche Waard wil inspireren. In 2018 hebben beleidsmakers, professionals en bestuurders acht verschillende initiatieven in de Hoeksche Waard en elders bezocht. Ook zijn er inspiratiemiddagen georganiseerd, is er een nieuwsbrief en wordt het gebruik van de WoonZorgWijzer gestimuleerd.

De foto boven dit artikel is van De Hoeksche Waard en is gemaakt door bertknot.

Opdrachtgever Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard
www.sohw.org

Doel
Borging en uitwerking van het Pact met WWZ-afspraken die de inwoners van de Hoeksche Waard verder helpen.

Onze rol
Procesbegeleider

Contact Jeanette van der Meer