Ines Pruijt

Adviseur

Het stimuleren en begeleiden van samenwerkingsprocessen tussen verschillende sectoren op lokaal en regionaal niveau is de basis waarop ik mijn activiteiten ontplooi. Ik ben adviseur en procesbegeleider sociaal domein, met specialisatie op het thema wonen, welzijn en zorg in breedste zin.

Ik luister, verbind kennis en mensen, denk creatief en heb oog voor verschillende standpunten en het vertalen ervan naar werkbare oplossingsrichtingen.