Participatie

JSO zet zich in voor nieuwe vormen van participatie in de breedste zin. Zo ondersteunen en adviseren we bij inwonerparticipatie: hoe kunnen we inwoners een stem geven bij beleidsontwikkeling? Participeren betekent ook, mensen op een waardevolle en voor hen passende manier laten meedoen in de samenleving: participeren naar vermogen. Dit doen we altijd samen met inwoners, professionals en gemeenten.

Wil je meer weten over onze manier van werken, onze projecten of heb je een ander vraag? Neem dan contact op met adviseur Charlotte Hanzon.

Inclusieve-Tafel11 - kopie - kopie
Inwonerparticipatie

Bij het maken van beleid kunnen gemeenten niet meer om inwoners heen. Om inwoners te betrekken zijn nieuwe samenwerkingsvormen nodig die ook echt aansluiting vinden. Het vraagt ook om een andere manier van denken en werken binnen gemeenten. Er kan zo een nieuw samenspel ontstaan waarbij inwoners in verschillende fasen van de beleidscyclus input leveren.  

JSO ondersteunt en adviseert bij het inzetten en ontwikkelen van nieuwe vormen van participatie die het gesprek met inwoners aanjagen en inspirerend werken. We ondersteunen gemeenten bij het interne proces dat nodig is om te ontwikkelen naar een nieuwe verhouding mét inwoners. 

Recente opdrachten:

sterk-zijn3
Participatie in de wijk

Een krachtige vorm van betrokkenheid komt van inwoners die vraagstukken in hun eigen omgeving willen aanpakken. Gemeenten staan voor de uitdaging om met hen samen te werken en initiatieven toekomstbestendig te maken. Dan gaat het bijvoorbeeld over vraagstukken rond wijkontwikkeling, omgevingsvisie, energietransitie, langer thuis wonen en innovatie in de zorg. 

JSO onderzoekt waar behoeften en mogelijkheden van wijkbewoners liggen en ondersteunt bij het ontwikkelen van een wijkvisie met inwoners en bij samenwerking met bewonersinitiatieven. Dit doen we met aandacht voor draagvlak, diversiteit en duurzaamheid.

Recente opdrachten:

climbing helping  team work , success concept
Meedoen naar vermogen

Voor iedereen is het belangrijk om van waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving. Ook, of juist, voor mensen met een (psychische of lichamelijke) beperking of afstand tot de arbeidsmarkt. Dat kan in de vorm van vrijwilligerswerk, dagbesteding, beschut werk of begeleid- of betaald werk. 

JSO adviseert gemeenten en uitvoeringsorganisaties die de verbinding tussen Participatiewet en Wmo willen versterken en de verschillende vormen van meedoen als één geheel willen benaderen. We zetten de talenten en mogelijkheden van mensen centraal en helpen om te werken vanuit de bedoeling. JSO ondersteunt bij het gezamenlijk veranderproces van betrokken partijen, nadrukkelijk samen met de inwoners waar het om gaat. 

Recente opdrachten: