Vitale leefomgeving

JSO ondersteunt gemeenten, provincies en woningcorporaties bij het ontwikkelen van een vitale leefomgeving die bijdraagt aan een krachtige samenleving. De Omgevingswet is daarbij een belangrijke aanjager. We doet dit onder meer door onderzoek, visie- en beleidsontwikkeling en met een concrete wijkaanpak. We betrekken daarbij altijd de mensen om wie het gaat: inwoners, gebruikers en initiatiefnemers.   

 Wil je meer weten over onze manier van werken, onze projecten, of heb je een ander vraag? Neem dan contact op met Vincent Kokke.

oversteekplaats
Participatie voor een vitale leefomgeving

Geen vitale leefomgeving zónder participatie. De nieuwe Omgevingswet draait het planproces om: participatie aan de voorkant. Bij gebiedsontwikkeling en beheeropgaven kunnen zo de grotere opgaven en de wensen van inwoners, ondernemers en anderen samenkomen. Door gezamenlijk de afweging te maken komt algemeen en individueel belang in balans.   

JSO helpt door het ontwerpen en uitvoeren van het participatieproces. Daarnaast ondersteunen wij organisaties met het zelf leren doen.

Recente opdrachten

straat
Wijkaanpak: vitale wijken, kernen en dorpen

Het aanpakken en verder ontwikkelen van een wijk of dorp is bij uitstek een manier om verschillende vraagstukken met elkaar te verbinden. Het begint immers bij de bewoners en hun beleving van diverse leefgebieden. Zowel sociaal-economische uitdagingen als huisvesting en de fysieke inrichting. 

JSO ondersteunt bij het ontwikkelen van een wijkvisie en onderzoekt bijvoorbeeld mogelijkheden voor verbetering van bestaande huisvesting. We werken vanuit het principe van kerngericht werken. 

Recente opdrachten

omg2 - kopie
Koppeling van fysiek en sociaal beleid 

Steeds vaker zien we samenwerking ontstaan tussen het fysieke en het sociale domein. De druk op de leefomgeving en de tegenstellingen in onze samenleving worden steeds groter. Dat vraagt om het zwaluwstaarten van fysieke en sociale opgaven en ambities in ruimtelijke ontwikkeling en openbare ruimte. 

JSO ondersteunt dit proces met het balansmodel Sociale Kwaliteit. Wij laten dit doorwerken in de gehele keten: visie- en beleidsontwikkeling, implementatie in plannen en programma’s, beheer en gebruik.   

Recente opdrachten