Samenwerking en participatie voor een gezonde en veilige leefomgeving. De nieuwe Omgevingswet stelt dit nadrukkelijk centraal. JSO werkt samen met gemeenten, participanten, technische experts en een universiteit aan de ontwikkeling van een innovatieve app die participatie laagdrempelig en vooral plezierig maakt.

Stel je voor dat inwoners, instellingen en andere betrokkenen in de nabije toekomst via een app op hun telefoon op de hoogte gebracht worden van plannen in hun leefomgeving. Niet met lappen tekst, maar door middel van beelden. Je ziet op het scherm van je telefoon hoe je omgeving er in de toekomst uit zou kunnen zien en je kan meedenken over de plannen.

Zichtbaar

JSO werkt op dit moment samen met onder andere gemeenten aan de ontwikkeling van zo’n app. “Apps om participatie te bevorderen bestaan al, maar die zijn vooral gericht op dialoog. Dat werkt niet voor iedereen”, zegt initiatiefnemer en JSO-adviseur Fenneke de Graaf. “Met de nieuw te ontwikkelen app willen we omgevingsplannen zichtbaar en toegankelijk maken. Dat kan door plannen te visualiseren en goede informatie te geven. In combinatie met een laagdrempelige en plezierige aanpak bereik je een ander publiek dan gebruikelijk.”

Jan Hecker, programmamanager participatie bij de gemeente Vlaardingen: “Het voordeel van een app is dat je veel mensen van informatie kunt voorzien. Dat werkt goed als de informatie dicht bij de leefwereld van participanten blijft.”

Hackaton

In het voorjaar heeft JSO dit idee uitgewerkt tijdens een training Design Thinking, gefaciliteerd door VNG Initiate. In een ‘hackathon’ hebben drie groepen studenten hun ideeën er op los gelaten en één van deze groepen heeft de hackathon gewonnen.

JSO wil de app graag realiseren en heeft partners gezocht om dit mede mogelijk te maken. Tijdens een kick-off bijeenkomst op 17 november is nagedacht over functionaliteiten, gebruiksvriendelijkheid en technische en financiële haalbaarheid.

“De app is geen doel op zich”, benadrukt Fenneke de Graaf. “Het is een onderdeel van een bredere aanpak om participatie te bevorderen. Daarbij brengen we mensen met elkaar in gesprek en gaan we dieper op de plannen in. Participanten worden daardoor serieus genomen en weten zich gehoord.”

Draagvlak

Betere participatie biedt uiteindelijk meer draagvlak, wat zowel voordelen voor initiatiefnemers heeft als voor participanten. “Gebruik van de app betekent een grotere slagingskans voor een project, doordat de meeste bezwaren vooraf al duidelijk zijn”, verwacht Francine Engelsman van de gemeente Weststellingwerf. “Wat je aan de voorkant mee kunt krijgen met je plannen, hoef je aan de achterkant niet op te ruimen.”

De juiste functionaliteiten gebruiken in de app is essentieel” weet Felix Wielinga, die met zijn bedrijf AppSharing eerder een participatie-app ontwikkelde. “Met een app kan je uitstekend meningen en ideeën ophalen. Een goed gefaciliteerd gesprek is geschikt om aanvullend daarop de dialoog te voeren.”

Het animo voor de app is er zeker onder de deelnemers van de kick-off. De volgende stappen kunnen worden gezet. “We gaan het verder uitwerken met een aantal van de aanwezigen vandaag. We zijn nog op zoek naar toekomstige gebruikers die willen investeren in de ontwikkeling van de app.”

Meer informatie

Heb je interesse? Neem dan contact op met Fenneke de Graaf, 06-52752612.

Deel dit artikel