Jeugd

Jongeren spelen, leren, werken en sporten te midden van ons allen. Ze werken of bereiden zich erop voor. Het gezin en de directe omgeving vormen de basis bij opgroeien en vaak gaat dit goed. Soms is er hulp nodig.  

JSO zet zich in voor alle jongeren. Dat doen wij in samenwerking met jeugdhulpinstellingen, organisaties als stichting Halt of bijvoorbeeld in opdracht van een gemeente. JSO ondersteunt, adviseert en vernieuwt en doet dit altijd samen met de jongeren. Het is ons doel om de leefwereld van jongeren en werkwereld van instellingen en overheden effectief en structureel met elkaar te verbinden. 

Innovatie jeugdhulp 

De jeugdhulpwereld wordt steeds zakelijker. Hulp bieden op maat kan alleen nog als je als jeugdhulporganisatie een aanbesteding wint. Om die kans te optimaliseren, is het van belang te weten wat de precieze meerwaarde van jouw organisatie is.

Dat vraagt doorlopend verbeteren en aanscherpen. JSO begeleidt de organisatorische dilemma’s die deze processen teweegbrengen, bijvoorbeeld door een methodiek te helpen ontwikkelen en beschrijven. Kennis en ervaringen uit de praktijk worden aangevuld met wetenschappelijke inzichten en maatschappelijke ontwikkelingen. Kenmerkend voor JSO is dat alle lagen in de organisatie van de klant betrokken zijn bij dit proces.

Projecten

Nieuwe kansen voor beschermd wonen light

Expex Midden Holland: inzet van ervaringsdeskundigheid

Jongerenparticipatie 

Organisaties willen graag draagvlak voor beleid en daarom vragen zij de doelgroep steeds vaker om input. Jongeren zijn een complexe doelgroep om te bereiken.

JSO ondersteunt organisaties die met jongerenparticipatie aan de slag willen. Hoe doe je dat structureel? Hoe zorg je voor een diverse afspiegeling? Hoe regel je in-, door- en uitstroom? En, áls ze er zijn, wat doe je dan? 

Die ondersteuning is tijdelijk. JSO gaat namelijk altijd op zoek naar manieren om de samenwerking lokaal te structureren, zodat klanten zelf verder kunnen.

Projecten 

JONG doet mee!

Jong Ouderschap 

Kinderen van jonge ouders hebben meer risico op het ontwikkelen van een onveilige hechtingsrelatie. De juiste ondersteuning en begeleiding van jonge ouders bij sensitiviteits- en gehechtheidssituaties vermindert dit risico.

JSO ondersteunt organisaties en overheden die zich inzetten voor begeleiding bij jong ouderschap en preventie van onbedoelde zwangerschap. Dit doen we door het ontsluiten van effectieve methoden en uitwisseling van kennis en ervaring.

Projecten

Jong Ouderschap en Onbedoelde Zwangerschap (JOOZ)

Zet jonge ouder centraal, niet de regeling

Magazine: Maak gebruik van de ervaring van jonge ouders

Jeugdcriminaliteit

Jeugdcriminaliteit is een maatschappelijk probleem dat hoog op de agenda van landelijke en lokale overheden staat. Terecht, want jeugdcriminaliteit is lastig terug te dringen en de ernst van de delicten neemt toe. Hoe zorgen we voor een afname van het aantal kinderen dat strafbare feiten pleegt? En hoe kunnen we recidive terugdringen? We zien de oplossing in het betrekken van zo’n breed mogelijk groep om de kinderen heen. Uiteraard de ouders of verzorgers, maar ook de school, de buurt en clubs waar de kinderen actief  zijn.

Deel dit verhaal