Hoe vergroot je de maatschappelijke participatie van jongeren?

De participatie van de jongeren in de maatschappij biedt mogelijkheden: meedenken en een bijdrage leveren aan allerlei zaken die hen persoonlijk aangaan. Maar hoe ken je de behoeften en wensen van jongeren en zorg je er voor dat ze zich aangesproken voelen?

Jongerenparticipatie

Jongerenparticipatie is de betrokkenheid en inbreng van jongeren bij de samenleving. Dan gaat het over bijvoorbeeld over inspraak en medezeggenschap in beleid, tot maatschappelijk meedoen in de samenleving, zoals vrijwillige inzet. Het gaat ook over betrokkenheid bij verenigingen, scholen, vrijwilligerswerk en het functioneren als mantelzorger of het hebben van een (bij)baan.

Betrokkenheid

Jongerenparticipatie is een internationaal erkend recht. Voor jongeren zelf is het een manier om persoonlijke vaardigheden en competenties te ontwikkelen en een manier om een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Het versterkt hun maatschappelijke positie en vergroot de betrokkenheid bij hun omgeving.

Voor instellingen en organisaties is participatie vaak een manier om draagvlak te vinden voor beleid, of het te verbeteren en beter aan te laten sluiten bij de behoefte en leefwereld van de jeugd.

Werkvormen

Voor overheid en organisaties is het vaak lastig om invulling te geven aan jongerenparticipatie. Hoe doe je dit nou? In de eerste plaats door jouw vraagstuk aan jongeren voor te leggen. Vraag het hen zelf en ga op gelijkwaardige wijze in gesprek. Dit kan door middel van interactief onderzoek (dus voor, met en door jongeren), werkvormen en aansprekende projecten zoals Serious Games of bijvoorbeeld een talententeam.

Behalve het onderzoeken van wensen en behoeften stimuleer je jongeren tegelijkertijd om participatie handen en voeten te geven. Het is belangrijk dat er goed naar hen geluisterd wordt, dat ze van begin af aan betrokken worden en inspraak hebben en vervolgens ook de ruimte krijgen om eigen initiatieven te ontplooien.

Meer weten over de werkwijze van JSO? Neem dan contact met ons op.

Meer weten?

Contact Bea Houwers

Deel dit verhaal