Het versterken van de verbinding tussen het sociale en fysieke domein. Daartoe biedt de Omgevingswet relevante aanknopingspunten. Dat is althans het oogpunt van de gemeente Goeree-Overflakkee, die onder begeleiding van JSO een traject doorloopt om dit te onderzoeken.

De gemeente is benieuwd hoe je met ruimtelijke plannen kan aansluiten bij de behoefte van haar inwoners. “Waar ligt de maatschappelijke behoefte?”, vraagt Pauline Dirks zich af, beleidsadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling bij de gemeente Goeree-Overflakkee. “De mens past niet in traditionele ruimtelijke ontwikkeling.”

De Omgevingswet vraagt veel van gemeenten. Bijvoorbeeld een andere, integrale manier van werken, brede participatie aan de voorkant en ruimte voor initiatieven.  Daarnaast schept de nieuwe wet door haar doelstelling kansen om sociale thema’s, zoals gezondheid, mee te nemen in ruimtelijke plannen.

Inhoud én proces, participatief én integraal

Het doel van het project is om te oefenen met de samenwerking tussen sociaal en fysiek én met inwoners. Daarvoor gaan we inhoudelijk aan de slag met thema’s als gezondheid, inclusie, sociale cohesie, veiligheid en langer thuis wonen.

Tegelijkertijd zoeken we naar wederzijds begrip en een gezamenlijke taal, houding en werkwijze. Dat doen we door een cyclisch, dialogisch proces te doorlopen waarin we afwisselend verkennen, kiezen en doen, met elkaar én met de inwoners en professionals van Den Bommel. “Alleen al het samen om tafel zitten is leerzaam”, vervolgt Pauline, “we missen nu de taal om dit te doen.”

“We beginnen laagdrempelig en ontwikkelen werkende weg”, zegt Eric Godrie, beleidsadviseur Maatschappelijke Zaken. “Waar vinden we elkaar? Waar zit overlap? Samen met het dorp ontdekken.” Pauline hoopt “uit de Pavlov op de voorzieningen, het slepen met vastgoed” te komen. De behoefte van mensen kan immers juist buíten het stenen stapelen liggen.

Resultaten

Aan het eind van de proeftuin heeft de gemeente parate inhoudelijke kennis over sociale thema’s, een participatie-aanpak, indicatoren en data én een ander werkproces. Daarnaast begrijpen ze beter wat de ander drijft en hoe ze elkaar kunnen vinden in taal en samenwerking. En wellicht ligt er een concreet plan voor de betreffende kern. Een goed gevulde ‘instrumentenkist’ is het resultaat.

 

Meer weten?

Wil je meer weten over de verbinding tussen het fysieke en sociale domein en de kansen voor de nieuwe Omgevingswet? Neem dan contact op met Fenneke de Graaf, f.de.graaf@jso.nl, 06 527 526 12.

De foto boven dit artikel is gemaakt door Hans Griep.

Meer informatie

Contact Fenneke de Graaf