Sectoraal werken staat al langere tijd in een kwade reuk. Integraal werken, dat is waar we naar toe moeten. Dat is al jaren overal te lezen, maar waarom is het dan nog steeds nodig om dat te benadrukken? In de serie ‘dwarse duo’s’ van Stadswerk Magazine geeft JSO-adviseur Fenneke de Graaf haar visie op dit onderwerp, samen met Kees van Leeuwen, hoogleraar Water Management en Urban Development aan de Universiteit Utrecht.

Wat zijn de voordelen van integraal werken?

Fenneke: Het voorkómen van hiaten, blinde vlekken en onbedoelde negatieve effecten van sectoraal beleid op andere domeinen. De samenleving is immers ook niet opgedeeld; mensen hebben één leven met meerdere aspecten die in henzelf verbonden zijn. Dat geldt ook voor buurten, wijken en steden. Een integrale benadering doet recht aan het feit dat het geheel meer is dan de som der delen.

Kees: Omdat je sectorale uitdagingen in de stad dan kan koppelen en koppelen is kassa.

Wat zijn de voordelen van sectoraal werken?

Fenneke: Vakmanschap en specialistische kennis zijn onontbeerlijk voor innovatie op een bepaald vakgebied en een goede kwaliteit van beleid en uitvoering. We leiden immers niet voor niets specialistisch op. Wanneer problemen enkelvoudige oorzaken hebben, kunnen ze juist prima sectoraal opgelost worden door vakmensen.

Kees: Je krijgt een goed overzicht van de sectorale uitdagingen, maar voor oplossingen moet je toch integraal denken!

Lees het hele artikel uit Stadswerk Magazine: Sectoraal versus Integraal (PDF).

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Fenneke de Graaf.  Stadswerk Magazine is een maandelijkse uitgave van Stadswerk, de vereniging van actieve gemeenten, betrokken bedrijven en gedreven professionals actief rondom vraagstukken en praktische oplossingen in de fysieke leefomgeving.

Meer informatie

Contact Fenneke de Graaf

Deel dit artikel