Met het festival Kwaliteit van de Samenleving presenteerde JSO donderdag 29 juni een nieuwe, innovatieve aanpak voor de transformatie in het sociaal domein. Een aanpak waar anderhalf jaar onderzoek en samenwerking tussen gemeenten, organisaties en inwoners aan vooraf ging.

JSO werkte de afgelopen anderhalf jaar in het programma Kwaliteit van de Samenleving met gemeenten, organisaties en inwoners aan een nieuwe aanpak van maatschappelijke opgaven. De aanpak kenmerkt zich door drie rode draden: integrale samenwerking, een levensbrede aanpak en bewoners aan het stuur. Saskia Keereweer, directeur JSO: “Gemeenten, professionals en inwoners moeten samen op weg naar de toekomst. Die toekomst is een inclusieve samenleving. Onderweg naar de toekomst zijn er geen winnaars of verliezers. We hebben elkaar nodig om bij de finish te komen.”

Jaap Smit

Ook Jaap Smit, commissaris van de Koning voor de provincie Zuid-Holland, benadrukte in zijn welkomstwoord het belang van samenwerken. “De burger is geen klant van de overheid, maar mede-eigenaar. De overheid doet zijn dingen in dienst van de burger. Te lang hebben we de burger ontzorgd en zaken geïnstitutionaliseerd. Het is nu tijd om te ontdekken dat we met elkaar de samenleving zijn.”

Rij-instructeur

Wat dat inhoud voor bestuurders werd duidelijk tijdens de verschillende workshops in het programma. “De nieuwe rol van de bestuurder is om af en toe het stuur los te laten. Net als een rij-instructeur. Laat zaken los die de samenleving kan oppakken, maar kijk ook waar je het stuur tijdelijk moet overnemen”, concludeerde bezoeker Meis Broeders, die als beleidsmedewerker van de gemeente Goeree-Overflakkee deelnam aan één van de proeftuinen van JSO.

Waardevolle samenwerkingen

Ook van professionals wordt loslaten verwacht. “Als organisatie wil je de hulp verbeteren samen met andere partijen, maar ondertussen is het ook een logische gedachte dat je wilt samenwerken met behoud van je eigenheid. Om tot waardevolle samenwerkingen te komen, is het goed om een onafhankelijke partij in te schakelen met kennis van processen, maar zonder emotionele lading”, zegt Nathalie Feitsma van jeugd- en opvoedhulporganisatie Cardea.

Open geest

JSO zet de komende tijd de kennis van het programma Kwaliteit van de Samenleving in om ook andere partijen te helpen bij de transformatie. “Vandaag hebben we laten zien dat dat op een ontspannen manier kan”, benadrukte Saskia Keereweer aan het eind van de festivaldag. “Het gaat erom dat je jezelf de tijd, maar vooral ook de ontspanning gunt om verder te komen, want alleen dan kun je je geest openzetten om nieuwe paden te ontdekken.”

Meer informatie

Wilt u meer weten over het programma, de proeftuinen of bent u geïnteresseerd in wat JSO kan betekenen bij de transformatie van uw gemeente of organisatie? Neem dan contact op met adviseur Gerda van Dijk.

Foto-impressie van het festival

Magazine Kwaliteit van de Samenleving

Bekijk het derde, extra dikke magazine Kwaliteit van de Samenleving met daarin de opbrengst van anderhalf jaar experimenteren in proeftuinen. Diverse interviews, fotoreportages en columns belichten het persoonlijke verhaal dat schuil gaat achter de maatschappelijke vraag. Een papieren exemplaar bestellen? Neem dan contact op ons op.

Deel dit artikel