Strategie en beleid

JSO ondersteunt gemeenten en maatschappelijke organisaties met bijvoorbeeld een strategische agenda, beleidsontwikkeling en implementatie.  Ons uitgangspunt daarbij is altijd dat we de mensen betrekken voor wie je het doet: participatie als middel om tot een goede aanpak te komen. 

We werken vanuit de klantvraag aan duurzame oplossingen op inhoud én proces. Bijvoorbeeld beleid voor maatschappelijke opvang, een nieuwe sturingsfilosofie, een dienstverleningsstrategie of innovatie.