Wie zijn wij?

Kennis- en adviesbureau JSO bestaat uit een team van bevlogen mensen met een ambitie: een krachtige samenleving met ruimte en perspectief voor iedereen. Wij brengen professionals, beleidsmakers en inwoners bij elkaar om hier samen aan te werken. We onderscheiden ons door gezond verstand en kennis van zaken, gewone mensentaal, gecombineerd met een grote dosis enthousiasme en betrokkenheid!

Onze opdrachtgevers zijn gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties, onderwijs en (sociaal) ondernemers. Voor hen werken we als procesbegeleider, organisatieontwikkelaar, onderzoeker, methodiekontwikkelaar of interim kracht.

Onze manier van werken

Uit ervaring weten we dat je pas duurzame resultaten kunt realiseren als er een wisselwerking is tussen de systeemwereld van overheid en organisaties en de leefwereld van mensen. We kunnen de wereld niet veranderen vanachter ons bureau. In plaats daarvan brengen we het gesprek op gang tussen professionals, bestuurders en inwoners die hun dagelijkse praktijk hebben in de samenleving. Zo komen we tot oplossingen voor maatschappelijke opgaven: zorg en hulp krijgen die past, langer thuis kunnen wonen, meebeslissen en zelfstandig zijn.  Meer weten? Neem contact op met Wanda van Schaik, of met een van onze adviseurs.

Onze mensen

Onze thema’s

Wonen, Welzijn, Zorg

Wonen, Welzijn, Zorg

Lees verder

JSO begeleidt gemeenten en samenwerkingspartners bij het ontwikkelen en vormgeven van inclusief beleid: van visievorming en beleidsontwikkeling tot een plan van aanpak voor nieuwe woonvormen of andersoortige projecten. We zetten ons in voor een optimale samenwerking en samenhang in de keten van Wonen, Welzijn en Zorg, waarin inwoners zelf een actieve rol vervullen.

Jeugd

Jeugd

Lees verder

JSO heeft een jarenlange ervaring met de ontwikkeling van beleid en aanpak gericht op kinderen en jongeren. Dit doen wij in opdracht van bijvoorbeeld jeugdzorgorganisaties of gemeenten. We ondersteunen, adviseren en innoveren en betrekken daar zoveel mogelijk de jongeren bij om wie het gaat. Het is ons doel om hun leefwereld en de werkwereld van instellingen en overheden effectief en structureel met elkaar te verbinden. 

Vitale leefomgeving

Vitale leefomgeving

Lees verder

JSO ondersteunt gemeenten, provincies en woningcorporaties bij het ontwikkelen van een vitale leefomgeving die bijdraagt aan een krachtige samenleving. De Omgevingswet is daarbij een belangrijke aanjager. We doet dit onder meer door onderzoek, visie- en beleidsontwikkeling en met een concrete wijkaanpak. We betrekken daarbij altijd de mensen om wie het gaat: inwoners, gebruikers en initiatiefnemers.   

Participatie

Participatie

Lees verder

JSO zet zich in voor nieuwe vormen van participatie in de breedste zin. Zo ondersteunen en adviseren we bij inwonerparticipatie: hoe kunnen we inwoners een stem te geven bij beleidsontwikkeling? Participeren betekent ook, mensen op een waardevolle en voor hen passende manier laten meedoen in de samenleving: participeren naar vermogen. Dit doen we altijd samen met inwoners, professionals en gemeenten.