Wie zijn wij?

Kennis- en adviesbureau JSO wordt gevormd door een zelfsturend team van ervaren adviseurs. Wij zien onszelf als positieve veranderaars met een sociaal en ondernemend hart.

Wat doen wij?

Wij helpen gemeenten, uitvoeringsorganisaties en het Rijk bij het oplossen van maatschappelijke en organisatievraagstukken. Denk hierbij aan het aanjagen van samenwerking tussen ambtenaren, professionals en inwoners; procesbegeleiding bij strategische vraagstukken of het onderzoeken en ontwikkelen van vernieuwende methodieken in welzijn en jeugdhulp.

Hoe werken wij?

Het is onze overtuiging dat je pas duurzame resultaten kunt realiseren in een wisselwerking tussen de systeem- en de leefwereld. Daarom betrekken wij altijd die mensen om wie het uiteindelijk gaat; dat kunnen ouders, jongeren of buurtbewoners zijn, maar ook ambtenaren en professionals. Onze aanpak is steeds gericht op het verbinden van deze mensen en het samen in gang zetten van positieve verandering.

We onderscheiden ons verder door gezond verstand en kennis van zaken, gewone mensentaal, gecombineerd met een grote dosis enthousiasme en betrokkenheid!

Meer weten?

Bekijk wat we doen binnen onze verschillende thema’s of bekijk onze meest recente opdrachten. Neem voor vragen contact op met Wanda van Schaik, of met een van onze adviseurs.

Onze thema’s

Wonen, Welzijn, Zorg

Wonen, Welzijn, Zorg

Lees verder

JSO begeleidt gemeenten en samenwerkingspartners bij het ontwikkelen en vormgeven van inclusief beleid: van visievorming en beleidsontwikkeling tot een plan van aanpak voor nieuwe woonvormen of andersoortige projecten. We zetten ons in voor een optimale samenwerking en samenhang in de keten van Wonen, Welzijn en Zorg, waarin inwoners zelf een actieve rol vervullen.

Jeugd

Jeugd

Lees verder

JSO heeft een jarenlange ervaring met de ontwikkeling van beleid en aanpak gericht op kinderen en jongeren. Dit doen wij in opdracht van bijvoorbeeld jeugdzorgorganisaties of gemeenten. We ondersteunen, adviseren en innoveren en betrekken daar zoveel mogelijk de jongeren bij om wie het gaat. Het is ons doel om hun leefwereld en de werkwereld van instellingen en overheden effectief en structureel met elkaar te verbinden. 

Vitale leefomgeving

Vitale leefomgeving

Lees verder

JSO ondersteunt gemeenten, provincies en woningcorporaties bij het ontwikkelen van een vitale leefomgeving die bijdraagt aan een krachtige samenleving. De Omgevingswet is daarbij een belangrijke aanjager. We doet dit onder meer door onderzoek, visie- en beleidsontwikkeling en met een concrete wijkaanpak. We betrekken daarbij altijd de mensen om wie het gaat: inwoners, gebruikers en initiatiefnemers.   

Participatie

Participatie

Lees verder

JSO zet zich in voor nieuwe vormen van participatie in de breedste zin. Zo ondersteunen en adviseren we bij inwonerparticipatie: hoe kunnen we inwoners een stem te geven bij beleidsontwikkeling? Participeren betekent ook, mensen op een waardevolle en voor hen passende manier laten meedoen in de samenleving: participeren naar vermogen. Dit doen we altijd samen met inwoners, professionals en gemeenten.

Deel dit artikel