Wij zijn een team van positieve veranderaars met een sociaal en ondernemend hart. We helpen gemeenten, uitvoeringsorganisaties en het Rijk bij het oplossen van diverse maatschappelijke en organisatievraagstukken.

JSO staat voor innovatieve manieren van organiseren. We hebben de ambitie om sociaal-maatschappelijke waarde te creëren binnen de praktijk van elke organisatie of samenwerkingsverband in het sociaal domein.​ Onze aanpak is gericht op het verbinden van mensen en het in gang zetten van positieve verandering.

We werken met een breed samengesteld team van vakkundige adviseurs. Stuk voor stuk zijn we ondernemend, intrinsiek gedreven en gaan we tot het uiterste om het beste resultaat voor onze klanten te bereiken.

Meer weten over ons?

Bekijk onze site of neem contact op met Wouter Kroes, of Milan Nieweg

Onze thema’s

Wonen, Welzijn, Zorg

Wonen, Welzijn, Zorg

Lees verder

JSO begeleidt gemeenten en samenwerkingspartners bij het ontwikkelen en vormgeven van inclusief beleid: van visievorming en beleidsontwikkeling tot een plan van aanpak voor nieuwe woonvormen of andersoortige projecten. We zetten ons in voor een optimale samenwerking en samenhang in de keten van Wonen, Welzijn en Zorg, waarin inwoners zelf een actieve rol vervullen.

Jeugd

Jeugd

Lees verder

JSO heeft een jarenlange ervaring met de ontwikkeling van beleid en aanpak gericht op kinderen en jongeren. Dit doen wij in opdracht van bijvoorbeeld jeugdzorgorganisaties of gemeenten. We ondersteunen, adviseren en innoveren en betrekken daar zoveel mogelijk de jongeren bij om wie het gaat. Het is ons doel om hun leefwereld en de werkwereld van instellingen en overheden effectief en structureel met elkaar te verbinden. 

Vitale leefomgeving

Vitale leefomgeving

Lees verder

JSO ondersteunt gemeenten, provincies en woningcorporaties bij het ontwikkelen van een vitale leefomgeving die bijdraagt aan een krachtige samenleving. De Omgevingswet is daarbij een belangrijke aanjager. We doet dit onder meer door onderzoek, visie- en beleidsontwikkeling en met een concrete wijkaanpak. We betrekken daarbij altijd de mensen om wie het gaat: inwoners, gebruikers en initiatiefnemers.   

Participatie

Participatie

Lees verder

JSO zet zich in voor nieuwe vormen van participatie in de breedste zin. Zo ondersteunen en adviseren we bij inwonerparticipatie: hoe kunnen we inwoners een stem te geven bij beleidsontwikkeling? Participeren betekent ook, mensen op een waardevolle en voor hen passende manier laten meedoen in de samenleving: participeren naar vermogen. Dit doen we altijd samen met inwoners, professionals en gemeenten.

Deel dit artikel