Jeanette van der Meer

Adviseur

Kwaliteit verbeteren is een continu proces waarbij voortdurend geschakeld moet worden tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau. Mijn ervaring is dat veranderprocessen een duurzaam resultaat hebben als vanaf het begin de eindgebruiker en de uitvoerende professional een centrale rol hebben en er interactie is met managers en bestuurders. Ik verbind inwoners en organisaties met frisdenkers en koplopers en benut brein, buik en beeld als bronnen van inzicht.

Mijn kennis van en ervaring in overheid en non-profitorganisaties zet ik in om mensen, organisaties en overheid in het sociaal domein te verbinden. Ik werk doelgericht naar het optimale resultaat waarmee u als klant verder kunt. Samen met de inwoner bent u de start en het eind van het proces.