Charlotte Hanzon

Adviseur

Ik ben een gedreven adviseur met ervaring in het sociaal domein. Ik werk aan veranderopgaven van gemeenten en maatschappelijke organisaties bij het oplossen van diverse maatschappelijke en organisatievraagstukken. Met als doel sociaal-maatschappelijke waarde te creëren binnen de praktijk van elke organisatie of samenwerkingsverband in het sociaal domein.​ Mijn focus ligt op sturen op maatschappelijke effecten met inwoners en participatie. Ik adviseer en ondersteun organisaties bij het ontwikkelen en evalueren van aanpakken om sociale impact te bereiken. Dit begint met het gesprek met de mensen om wie het gaat en samen bepalen wat ‘de bedoeling’ is. Ook ben ik adviseur binnen het landelijke programma Eén tegen eenzaamheid van het ministerie van VWS, waarin ik gemeenten help de aanpak van eenzaamheid op een duurzame manier vorm te geven.

Binnen JSO ben ik directeur-bestuurder en vervul ik met veel plezier deze eindverantwoordelijke rol in de organisatie, waarin we met een hecht team van positieve veranderaars met een sociaal en ondernemend hart, werken aan het creëren van maatschappelijke waarde.

Met oog voor de verhoudingen binnen organisaties vind ik het belangrijk om te werken aan zowel proces als inhoud. Zowel analyseren waarom iets werkt zoals het werkt als bouwen aan vernieuwing houden mij bezig. Het werken aan impact staat centraal in al mijn werk, net als het betrekken van burgers. Ik werk resultaatgericht en gestructureerd, begeleid graag cocreatieve werksessies en verandertrajecten en schakel makkelijk tussen verschillende werk- en denkniveaus.

Ik heb ervaring met participatie van kwetsbare groepen, de aanpak van eenzaamheid, actiegericht onderzoek, nieuwe manieren van verantwoorden, sturen op kwaliteit en outcome, vrijwilligersbeleid en -management en jongerenparticipatie.

‘Het aanspreken van talent en initiatief van mensen zelf heeft de meeste veranderkracht’.

De gedrevenheid voor mijn werk komt voort uit dit motto.