Charlotte Hanzon

Adviseur

Ik ben een gedreven adviseur met ervaring in het sociaal domein. Met oog voor de verhoudingen binnen gemeenten en maatschappelijke organisaties vind ik het belangrijk om te werken aan zowel proces als inhoud. Zowel analyseren waarom iets werkt zoals het werkt als bouwen aan vernieuwing houden mij bezig. Het werken aan impact staat centraal in al mijn werk, net als het betrekken van burgers. Ik werk resultaatgericht en gestructureerd, begeleid graag cocreatieve werksessies en verandertrajecten en schakel makkelijk tussen verschillende werk- en denkniveaus.

Inhoudelijk houd ik mij bezig met hoe mensen naar vermogen kunnen participeren in de samenleving. Via allerlei participatievormen: van dagbesteding, vrijwilligerswerk tot beschut werk en garantiebanen. De verbinding tussen de Participatiewet en Wmo is daarbij een belangrijk item en de vraag hoe deze twee werelden met elkaar te verbinden. Dit begint met het gesprek met de mensen om wie het gaat en samen bepalen wat ‘de bedoeling’ is. Ik heb ervaring met participatie van kwetsbare groepen, vrijwilligersbeleid en -management, jongerenparticipatie, in kaart brengen van interventies, nieuwe manieren van verantwoorden en sturen op kwaliteit en outcome.

‘Het aanspreken van talent en initiatief van mensen zelf heeft de meeste veranderkracht’.

De gedrevenheid voor mijn werk komt voort uit dit motto.