Bea Houwers

Adviseur

 

Ik ben een gedreven adviseur, betrokken, realistisch en sterk in het verbinden van uiteenlopende partijen. Ik werk graag aan (complexe) vraagstukken of uitdagingen waar, met het doel voor ogen, meerdere partijen bij betrokken zijn.

Thema’s waarop ik inzetbaar ben zijn onder andere: jeugd, participatie van kwetsbare inwoners, en armoede en schulden. Ik ben ervan overtuigd dat de kwaliteit van het beoogde doel, en in een groter perspectief de kwaliteit van onze samenleving, gebaat is bij gezamenlijke betrokkenheid en inspanning.

In mijn werk word ik gevoed door gebeurtenissen uit het dagelijkse leven. Mijn kracht ligt in het positieve denken en doen, en van daaruit mensen enthousiasmeren en verbinden. Daarvoor zet ik graag mijn uitgebreide netwerk in.